home about us contact us advertising rate admin login sitemap

หมายเลขประกาศ : 0000000281

หัวข้อประกาศ : เอาใจ! คนชอบทานเต้าหู้ ด้วยเทคนิคยืดอายุ จากนักวิจัยมทร.ธัญบุรี
รายละเอียด :           หน้าฝนในปีนี้ นักวิจัย มทร.ธัญบุรี มีเคล็ดลับยืดอายุเต้าหู้ มาฝากท่านที่ชื่นชอบรับประทานอาหารที่มีเต้าหู้เป็นส่วนประกอบ ด้วยงานวิจัยไคโตซาน จากเปลือกกุ้ง ปู ที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้ให้นานขึ้นเท่าตัวเลยทีเดียว
โดยปกติเต้าหู้ทั่วไปจะเก็บไว้ได้ประมาณ 3-4 วันหลังจากนั้นก็จะเริ่มเน่าเสีย เนื่องจากเต้าหู้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นสูง ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน แม้จะเก็บไว้ในตู้เย็น ด้วยเหตุนี้ทำให้ ดร.อนันต์ บุญปาน, ผศ. ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์, อ.ประภาพร พงษ์ไทย และ อ. ศกุนตลา สายใจ จากสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้ร่วมกันศึกษาวิจัย การนำไคโตซานมาใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้
       
       ดร.อนันต์ และทีมวิจัยเปิดเผยว่า ไคโตซานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติ เป็นสารพอลิเมอร์ชีวภาพ ซึ่งเตรียมได้จากกระบวนการดีอะซิติลเลชั่น(deacetylation) ของไคติน(chitin) ที่สามารถสกัดได้จากเปลือกของสัตว์น้ำ จำพวก กุ้ง และปู ซึ่งไคโตซานมีคุณสมบัติโดยทั่วไปในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ทั้งแบคทีเรียและเชื้อรา ไม่มีพิษ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
"จากการทดลองเติมไคโตซานลงในเต้าหู้ที่ความเข้มข้น 0, 0.101 ,0.02 และ 0.03 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตร/ปริมาตร) พบว่า คุณภาพทางด้านเคมี ด้านกายภาพ และประสาทสัมผัสของเต้าหู้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่จำนวนแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุให้เต้าหู้เกิดการเสื่อมเสียมีจำนวนลดลง เมื่อเทียบกับเต้าหู้ที่ไม่ได้เติมไคโตซาน"
       
       ทีมวิจัยกล่าวต่อไปว่า การใช้ไคโตซาน ที่ 0.01 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตร/ปริมาตร) ร่วมกับ การผลิตเต้าหู้จะมีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากสามารถยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้ได้เป็นเวลาถึง 12 วัน ซึ่งมีความเป็นไปได้หากจะใช้ไคโตซานร่วมกับการผลิตเต้าหูในระดับอุตสาหกรรมต่อไป
       
       ทั้งนี้ช่วงเทศกาลกินเจ การบริโภคเต้าหู้ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย สำหรับผู้บริโภค พ่อค้า แม่ขาย รวมไปถึงบรรดาแม่บ้านก็จะสบายใจได้ว่า สามารถเก็บเต้าหู้ไว้ปรุงอาหารได้นานขึ้น ไม่ต้องกังวัลว่าจะเกิดการเน่าเสีย หรือนำมารับประทานไม่ทัน ด้วยไอเดียดีๆ เหล่านี้แล้วละค่ะ

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : Mr.IC
IP Address : 203.195.108.141
อีเมล์ : thejnai@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000124089

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอบกระทู้
ผู้ตอบกระทู้
ข้อความ
CODE:26005 * CODE ที่ท่านเห็น
 
   

 

Copyright @ 2007 by industrychannel.com