home about us contact us advertising rate admin login sitemap
 

เครื่องมืองานพิมพ์โฆษณาและบริการ

หมายเลขประกาศ : 0000001820

หัวข้อประกาศ : โซลูชั่นเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
รายละเอียด :

        โซลูชั่นเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 

บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ผู้ให้บริการทางด้านการเป็นที่ปรึกษาและประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ด้านการบริหารทรัพยากรการผลิต (Enterprise Resource Planning: ERP) ขอนำเสนอโซลูชั่นเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งท่านจะไม่สามารถพบเห็นได้จากซอฟต์ปแวร์ ERP ทั่ว ๆ ไปซึ่งซอฟต์แวร์มีจุดเด่นสำหรับกลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรุภัณฑ์ดังต่อไปนี้

Estimated Cost Sheet

ฟังก์ชั่นนี้เป็นฟังก์ชั่นที่จำเป็นสำหรับธุรกิจกระดาษเพราะการให้ได้มาซึ่งราคาที่ต้องการจะเสนอขายให้กับทางลูกค้า จำเป็นต้องทราบต้นทุนในการผลิต ทั้งต้นทุนวัตถุดิบ, ต้นทุนของการผลิตในแต่ละขั้นตอน รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งต้นทุนในการผลิตที่แท้จริง ระบบจะทำการประเมินต้นทุนดังกล่าว เพื่อให้ท่านใช้ในการพิจารณาที่จะเสนอราคาขายให้กับทางลูกค้า โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าราคาจะสู้คู่แข่งหรือจะเกิดการขาดทุนจากการขายอีกต่อไป เพราะในธุรกิจนี้การเสนอราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งแม้เพียงแค่เศษสตางค์จะมีผลถึงการตัดสินใจของลูกค้าได้

 

Advanced Production Scheduling

เพิ่มศักยภาพทางด้านการวางแผนและการผลิต, สะท้อนภาพความเป็นจริงของการทำงานในการผลิต ลดปัญหาเรื่องการจัดส่งล่าช้า, ผลิตสินค้าไม่ทันทั้งที่เครื่องจักรยังว่างอยู่, ต้องปรับแผนการผลิตอยู่ตลอดอันเนื่องมาจากความแปรปรวนคำสั่งซื้อของลูกค้า เป็นต้น

Shop Data Maintenance

ระบบถูกออกแบบเพื่อรองรับการรายงานผลการผลิตแยกประเภทของเครื่องจักร อาทิเช่น เครื่อง Die Cut, เครื่อง Printing, เครื่อง Guillotine เป็นต้น ทำให้เราสามารถนำค่าที่ได้จากการรายงานผลไปทำการวิเคราะห์ค่าดัชนีชี้วัด และนำค่าที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากฟังก์ชั่นดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ระบบของทางบริษัท เอ็มโฟกัส ยังมาพร้อมกับระบบอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น

· ระบบงานขาย                                          

· ระบบวางแผนการผลิต

· ระบบทางด้านการจัดซื้อ                            

· ระบบการผลิต

· ระบบทางด้านบัญชี

· ระบบสินค้าคงคลัง                  

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายการตลาดบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด  หมายเลข 0-2513-9892 # 123-128
          โทรสาร 0-2512-3890 หรือ e-mail: marketing@m-focus.co.th  เว็บไซต์ www.m-focus.co.th

 

ราคา
0
ชื่อผู้ลงประกาศ
Dusadee
เบอร์ติดต่อ
025139892
อีเมล์
เวปไซต์
ระยะเวลาลงประกาศ 1 เดือน
ข้อมูลล่าสุด 02/11/2009 06:17:22 am
คำช่วยค้น
แก้ไข/เลื่อนประกาศ
* เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้น
Copyright @ 2007 by industrychannel.com