home about us contact us advertising rate admin login sitemap
 

เครื่องจักรกลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ และควบคุมมลภาวะLouis Vuitton outlet Louis Vuitton replica

หมายเลขประกาศ : 0000008678

หัวข้อประกาศ : Chlorine dioxide generator EMEC - เครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์
รายละเอียด :
Chlorine dioxide generator EMEC - เครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ สำหรับฆ่าเชื้อในน้ำ (Chlorine dioxide generator) ลักษณะการใช้งาน: • คูลลิ่งทาวเวอร์ • กระบวนการผลิตน้ำดื่ม • กระบวนการผลิตอาหาร • กระบวนการผลิตยา/เภสัชกรรม • กระบวนการผลิตเครื่องสำอางค์ • กระบวนการผลิตน้ำประปา • กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก • กระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนำ (Semi-conductor) • กระบวนการบำบัดน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม สนใจสอบถามข้อมูล ทีมงานเอส ไรคส์ marketing@sreichcompany.com 0-2261-8818
ราคา
999
ชื่อผู้ลงประกาศ
Chlorine dioxide
เบอร์ติดต่อ
022618818
อีเมล์
เวปไซต์
ระยะเวลาลงประกาศ 3 เดือน
ข้อมูลล่าสุด 05/07/2018 14:10:18 pm
คำช่วยค้น Chlorine dioxide generator  EMEC  เครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์  ฆ่าเชื้อในน้ำ  คูลลิ่งทาวเวอร์  กระบวนการบำบัดน้ำ  การผลิตน้ำประปา  การผลิตเครื่องสำอางค์  การผลิตอาหาร  การผลิตน้ำดื่ม  
แก้ไข/เลื่อนประกาศ
* เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้น
Copyright @ 2007 by industrychannel.com